NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) er et kvalitets og forskningsregister.

Gjennom registeret samles data fra pasienter med samtykkekompetanse som henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitive symptomer og demens.

KUNDE
Aldring og helse

TJENESTER
Branding
Markedsmateriell
Trykk

ÅR
2017