Visualisering av slagord

Nasjonal kompetansetjeneste hadde behov for å visualisere sitt nye slagord “Fra kunnskap til praksis”. Denne grafikken skulle være mulig å ta ut på markedsmateriell i mange forskjellige former.

I tillegg ønsket de en “selfie-vegg” til bruk på kurs, konferanser og større samlinger.

KUNDE
Nasjonal kompetanse-
tjeneste for aldring og helse

TJENESTER
Design
Markedsmateriell
Trykk

ÅR
2017/-18