Demensdagene

Demensdagene har vært arrangert siden 1997 og er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse sitt største arrangement. Det avrrangeres i Oslo, første uke i desember og trekker over 1000 deltakere fra hele landet.

Arrangementet har et tverrfaglig fokus som også gjenspeiles i et bredt og innholdsrikt faginnhold. Dagene bringer kunnskap som belyser ”state of the art” på ulike områder, og utenlandske og nasjonale eksperter inviteres som forelesere.

Programmet strekker seg over to dager og består av tverrfaglige plenumsesjoner, tematiske parallellsymposier og symposier tilrettelagte for ulike yrkesgrupper. Programmet innebefatter også workshops der det er åpent for diskusjoner.

KUNDE
Aldring og helse

TJENESTER
Profil
Magasinlayout
Markeds- og messemateriell
Digitale boards

ÅR
2018